El consell executiu va aprovar aquest dimarts la nova estructura del Govern, que ja ha estat publicada al DOGC. En aquesta, tal com havíem avançat des de Comunicació 21 poc després de les eleccions, els mitjans tornen a dependre del Departament de Presidència, com ja passava fa quatre anys. Així, d’aquest departament en depèn la Secretaria de Comunicació, juntament amb la de Govern, la General, el Gabinet Jurídic, la Secretaria d’Afers Exteriors, la General de l’Esport, la Delegació del Govern a Madrid i les 7 delegacions territorials del Govern.

Amb la reestructuració, resten adscrits al Departament de la Presidència l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, mitjançant la Secretaria del Govern; la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional i el Consell Editorial de la Generalitat, mitjançant la Secretaria de Comunicació, la persona titular de la qual exercirà la presidència dels dos òrgans; la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, mitjançant la Secretaria General, i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, també a través de la Secretaria General.

La Secretaria de Comunicació està integrada per tres direccions generals: la d’Atenció Ciutadana i Difusió, la de Comunicació, i la de Mitjans Audiovisuals. Al capdavant de les dues darreres, tal com ja vam publicar aquest dimarts, el consell executiu ha situat Jordi Cuminal i Antoni Molons, respectivament.

La Direcció General de Comunicació té les funcions següents:

• Elaborar l’estratègia comunicativa del Govern.

• Coordinar les oficines de premsa dels departaments de l’Administració de la Generalitat.

Per la seva part, a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals li corresponen les següents funcions:

• Estudiar i proposar la política de foment en l’àmbit dels mitjans de comunicació d’acord amb les directrius de la Secretaria de Comunicació.

• Planificar les activitats de foment en l’àmbit dels mitjans de comunicació.

• Donar suport a l’edició de publicacions d’acord amb la seva funció social i territorial.

• Gestionar l’espectre radioelèctric.

Finalment, la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió ha de dur a terme les tasques següents:

• Aprovar les publicacions impreses o audiovisuals del Departament de la Presidència.

• Aprovar i coordinar la publicitat institucional.

• Organitzar els serveis d’informació corporativa.

• Crear i aplicar els sistemes d’informació ciutadana basats en la interconnexió dels diferents departaments.

• Elaborar els criteris i fer el seguiment dels continguts que en matèria d’informació i atenció ciutadana desenvolupen els departaments en ordre als seus àmbits propis competencials.

• Crear i mantenir les bases de dades corporatives d’atenció ciutadana.

• Elaborar els criteris de la difusió de la imatge institucional de la Generalitat, així com de l’aplicació de les normes gràfiques de senyalització i identificació visual de la Generalitat.