La Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha obert un expedient sancionador a Mediaset per incomplir diversos dels compromisos adquirits l’octubre del 2010 gràcies als quals es va autoritzar l’absorció de Cuatro. L’ens acusa el grup de comunicació d’infracció molt greu, cosa que podria suposar una multa de fins al 10% del volum de negoci de Mediaset, que nega les infraccions. Ara s’obre un període de sis mesos per a la instrucció de l’expedient.

En concret, Competència assegura que Mediaset ha incomplert l’obligació de separació funcional entre Publiespaña i Publimedia, ja que hi ha les mateixes persones en els respectius òrgans d’administració. A més, troba que hi ha indicis d’haver desenvolupat una “estratègia de vinculació de facto” de la venda publicitària dels canals, la qual “s’hauria vist reforçada per la recent introducció d’un nou model de comercialització de la publicitat de Mediaset”. Cal recordar que, als pocs mesos de la fusió, ja es va denunciar que Telecinco i Cuatro pressionaven els anunciants amb una “pauta única encoberta”.

A banda, segons la CNC, Mediaset ha “retardat injustificadament” la renúncia als drets d’adquisició preferent de continguts audiovisuals, així com l’atorgament dels drets d’opció per a l’ajust de la durada dels contracte vigents. A més, acusa el grup d’haver inclòs clàusules “prohibides” en determinats contractes per a l’adquisició de contractes audiovisuals.

Mediaset assegura que no ha incomplert els compromisos adquirits amb la CNC. “Tal és la nostra seguretat sobre aquest expedient que, en cas que culmini amb la imposició de qualsevol sanció, aquesta serà oportunament anul·lada pels tribunals que, en definitiva, tenen l’última paraula al respecte”, va assenyalar en un comunicat.