La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha requerit a Mediaset que adopti les mesures oportunes “per a una correcta adequació de la qualificació per edats dels continguts del programa Sálvame diario. A més, l’insta a assegurar-se que l’emissió dels seus continguts “s’adeqüi” a la franja de protecció que estableixen tant el Codi d’Autoregulació de Continguts Televisius i Infància com la Llei General de la Comunicació Audiovisual.

Actualment, el programa conduït per Jorge Javier Vázquez s’emet a Telecinco de dilluns a divendres, aproximadament de 16 a 20.10 h, senyalitzat com a no recomanat per a menors de set anys. És a dir, ocupa la totalitat de la franja de protecció reforçada de les tardes (de 17 a 20 h), quan hauria de ser qualificat com a no recomanat per a menors de tretze anys.

La CNMC considera que Sálvame diario hauria de tenir una qualificació per a una edat superior i que la seva emissió en l’actual franja horària és “incorrecta”.  

Ara, Mediaset disposa de deu dies per adequar la qualificació per edats dels continguts d’aquests programes. El seu incompliment podria donar lloc a l’obertura d’un procediment sancionador per infraccions de caràcter greu, amb multes d’entre 100.000 i 500.000 euros.

La resolució de Competència es produeix arran de sengles denúncies de l’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) i l’Associació de Consumidors i Usuaris de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TAC).

Més inadequat pels temes escollits i el seu tractament que pel llenguatge

Després d’analitzar diverses emissions, la CNMC conclou que a Sálvame diario “s’analitzen notícies del cor de forma frívola i en les seves emissions se solen posar de manifest conflictes personals i familiars com a part de l’espectacle; s’usa sovint un llenguatge malsonant, vulgar i groller, i es produeixen insults; també es recorre a la imatge i cos de les dones a fi de fer insinuacions més o menys procaces; es banalitzen determinats temes de caràcter sexual relacionats amb la prostitució o mitjançant suposats consultoris sexològics; s’aboquen comentaris més o menys banals sobre el consum de l’alcohol o altres drogues; o es promou la competitivitat o l’arribisme a qualsevol preu o sense respectar els drets dels altres”.

Per a la Comissió, tot això es fa, a més, d’una forma “recurrent i continuada en el temps”. També assenyala que s’utilitzen imatges o es nodreix d’altres programes del mateix grup que estan qualificats com a no recomanats per a menors de 13 anys.

Independentment de les imatges d’altres espais, la CNMC afirma que, en general, les emissions de Sálvame diario abasten una temàtica que resulta “inadequada” per als menors i que és exposada d’una manera que “pot perjudicar el desenvolupament dels mateixos, al causar-los confusió en temes tan importants com la família, les infidelitats, el sexe, el respecte, en contraposició a la humiliació a les persones, la bellesa i el culte al cos, etc”.

Segons la Comissió, en la majoria de les ocasions, el que fa “inadequat” per als menors el visionat del programa no són tant les expressions verbals o les imatges concretes, sinó els assumptes seleccionats i el seu tractament: “greus conflictes emocionals sense solució, focalització en els aspectes més escabrosos, tractament morbós dels aspectes sexuals, alt grau d’agressivitat verbal, vexacions i humiliacions públiques…”