La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència està investigant algunes agències publicitàries de mitjans per una possible vulneració de la legislació. La setmana passada, la CNMC va realitzar diverses inspeccions davant la “sospita” de suposades pràctiques anticompetitives consistents en possibles acords o pràctiques concertades de fixació de preus o altres condicions comercials; un possible repartiment de mercat, o intercanvis d’informació comercial sensible, segons explica l’ens regulador.

Segons VozPópuli, les agencies investigades són Carat, Media by Design, Media Sapiens, Optimedia i Persuade Comunicación, les cinc adjudicatàries del contracte per a les campanyes de publicitat de l’Administració General de l’Estat.

Les inspeccions són la fase preliminar en el procés d’investigació i no prejutgen el seu resultat. Si com a resultat de l’anàlisi de tot el material requisat es trobessin indicis de pràctiques anticompetitives, aleshores la CNMC incoaria el corresponent expedient sancionador. Els acords entre empreses competidores es consideren infraccions molt greus, que poden comportar multes de fins al 10% del volum de negoci de les infractores.

L’ens regulador ressalta que la investigació dels càrtels constitueix una de les seves prioritats d’actuació per “l’especial gravetat de les seves conseqüències sobre els consumidors i el correcte funcionament dels mercats”.