La Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha decidit imposar una sanció de 500.000 euros a Mediapro i Gol TV per abús de posició de domini i per obstaculitzar la competència en el mercat de revenda dels drets audiovisuals de la Lliga de futbol i la Copa del Rei.

A més, segons la CNC, la productora catalana ha “forçat artificialment la creació d’una avantatge competitiva per a Gol TV” en la revenda dels drets adquirits als clubs per a les temporades 2009-2010 fins a la 2011-2012, el que suposa una infracció de la Llei de Defensa de la Competència i del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Els fets es remunten al maig del 2009, quan Mediaproducción va configurar diversos paquets de llicències d’emissió televisiva de partits i resums de la Lliga i la Copa del Rei, convidant a determinats operadors televisius a presentar ofertes. Això va provocar que l’obertura d’una investigació per part de la CNC. Després, l’organisme va rebre una denúncia de Digital+ per la negativa de Mediapro a subministrar-li el senyal emès en pagament per visió al vincular el seu subministrament a la contractació i comercialització del servei Gol Bar de Gol TV,destinat al sector de la hostaleria.

Per això, el setembre del 2009, la CNC va incoar un expedient sancionador contra Mediapro i Gol TV per “pràctiques restrictives de la competència”. Ara, l’organisme l’ha resolt considerant que determinats aspectes del disseny del sistema de revenda i explotació dels drets de retransmissió de partits de futbol realitzats per Mediapro “no satisfan els criteris de transparència, objectivitat i no discriminació” exigibles a un operador en posició de domini.

La CNC troba que Mediapro ha obstaculitzat la competència en el mercat de revenda dels drets i en els mercats descendents de televisió, particularment el de pagament, en “discriminar de forma injustificada en l’accés dels operadors als drets”.