La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha tornat a sancionar Mediaset, ara amb 35.850 euros, per superar el límit de temps permès d’emissió d’anuncis. Les infraccions es van produir entre maig i juliol als canals Telecinco, Cuatro i Boing.

En aquesta ocasió, la CNMC ha reduït la sanció inicialment prevista (59.750 euros) en aplicació de la Llei del procedimetn administratiu comú, per reconèixer la seva responsabilitat haver realitzat un pagament voluntari amb anterioritat a la resolució de l’expedient.

Mediaset encara podria interposar un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional contra la decisió de la CNMC en el termini de dos mesos.

La Llei general de comunicació audiovisual estableix que el límit de missatges publicitaris i de televenda és de 12 minuts per hora natural, excloent el patrocini i l’emplaçament de producte. A més, també s’exclou la telepromoció quan aquesta tingui una durada “clarament superior” a la d’un missatge publicitari, i el conjunt de telepromocions no superi els 36 minuts per dia ni els 3 minuts per hora. A banda, el temps dedicat les autopromocions no poden superar els 5 minuts per hora.