La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha multat Mediaset amb 49.000 euros per modificar la programació anunciada de Telecinco. Es tracta d’una infracció tipificada com a lleu per vulnerar la Llei General de Comunicació Audiovisual.

Els fets van passar el 13 de maig de 2020, quan Telecinco va modificar la graella substituint Supervivientes: última hora per Supervivientes: especial última hora. Segons la CNMC, amb el canvi va infringir l’obligació de donar a conèixer la programació amb una antelació no inferior a tres dies, i sense que concorregués alguna de les causes establertes que permeten el seu incompliment.

“La programació només podrà ser alterada per successos aliens a la voluntat del prestador del servei audiovisual o per esdeveniments sobrevinguts d’interès informatiu o de la programació en directe”, assenyala la normativa.

Ara Mediaset pot interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la CNMC davant l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos.