El Departament de la Presidència ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals de 2018 a publicacions periòdiques en suport paper i a mitjans informatius digitals en català o aranès. En ambdós casos el termini per presentar sol·licituds finalitza el 15 d’agost.

Amb els pressupostos de la Generalitat prorrogats, les dotacions econòmiques es mantenen respecte a les convocatòries de 2017. En concret, les subvencions als digitals tenen una dotació d’1.922.000 euros, mentre que la de les publicacions impreses és de 4.238.000 euros. En aquestes segones s’han modificat les proporcions respecte a l’any passat: es destinaran 2.455.000 euros als diaris (–2,58%) i 1.783.000 euros a publicacions no diàries (+3,78%).

Tal com vam explicar la setmana passada, les bases reguladores d’aquestes dues línies de subvencions han estat remodelades per adaptar-se a l’evolució dels mèdia amb l’objectiu de continuar impulsant la seva professionalització, estimular la qualitat dels continguts i potenciar els mitjans locals, cosa que ja es va començar a fer l’any passat.

Les línies d’ajuts a mitjans impresos i digitals eren les dues que faltaven per convocar-se. A l’abril Presidència va convocar les subvencions per a ràdios i televisions (dotades amb 704.000 i 615.000 euros, respectivament, igual que el 2017) i el 17 de juliol les ajudes a entitats i organitzacions del sector de la comunicació (dotades amb 1.201.000 euros, un 24,7% menys).