El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat entre aquest dijous i divendres les diferents línies de subvencions del 2012 per als mitjans de comunicació. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el divendres 20 de juliol, excepte els ajuts estrucurals de premsa en paper, el termini dels quals acaba el 21.

En concret, la Direcció General de Mitjans de Comunicació ha obert la convocatòria dels ajuts estructurals per a l’edició de publicacions periòdiques impreses en català o en aranès (dotada amb 3.194.000 euros); per a mitjans informatius digitals privats en català o aranès (855.000 euros); per a emissores de ràdio privades en català o aranès (550.000 euros), i per a emissores de televisió privades en català o aranès (400.000 euros).

La Direcció General també ha obert la convocatòria de les subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa en paper (dotada amb 1.270.979 euros); per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital (763.000 euros); per a emissores de ràdio privades en català o en aranès (713.000 euros); per a emissores de TDT privades en català o en aranès (777.000 euros), i per a projectes en català o aranès d’entitats sense ànim de lucre (280.000 euros).