L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) ha obert diferents convocatòries de subvencions per a produccions audiovisuals. En concret, els ajuts són per a la realització de llargmetratges televisius de ficció; per a la realització de sèries i llargmetratges d’animació per a TV; per a la producció d’obres audiovisuals per a cinema i televisió amb alta capacitat d’exhibició i difusió; i per a l’enregistrament d’obres de teatre en format televisiu.

Subvencions per a la realització de llargmetratges televisius de ficció

L’objecte de la convocatòria és subvencionar la realització de llargmetratges televisius de ficció per tal que es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals. Les produccions han d’haver iniciat el rodatge a partir de l’1 de gener del 2010 i han de finalitzar com a màxim el 31 de desembre del 2013. El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’1 de juliol.

Subvencions per a la realització de sèries i llargmetratges d’animació per a TV

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la realització de sèries (d’un mínim de 90 minuts) i llargmetratges (mínim 60 minuts) d’animació destinats a ser emesos per televisió, amb una clara voluntat innovadora, i que estiguin dirigits preferentment a un públic jove.

Aquest ajut vol fomentar l’aplicació de les noves tecnologies en la producció d’animació i la recerca de nous canals d’explotació, així com la creació de productes d’alta qualitat dirigits als mercats nacionals i internacionals. El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’1 de setembre.

Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals per a cinema i televisió amb alta capacitat d’exhibició i difusió

L’objecte d’aquestes bases és establir diverses línies de suport per a la producció d’obres audiovisuals destinades a enfortir el teixit industrial català, atenent les següents modalitats:

• Minisèries televisives de ficció de dos capítols en versió original catalana que reflecteixin la identitat històrica i cultural de Catalunya, que tinguin unes característiques industrials adequades a la capacitat de les productores catalanes, i amb una clara vocació comercial nacional i internacional.

• Llargmetratges televisius de ficció en versió original catalana d’alta qualitat i clara vocació comercial, destinats als mercats nacionals i internacionals.

• Llargmetratges cinematogràfics de ficció en versió original catalana amb clara vocació comercial, dirigits als mercats nacionals i internacionals.

• Llargmetratges cinematogràfics i produccions de gran format amb clara vocació comercial i amb alt valor creatiu, tècnic i/o artístic català.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre.

Subvencions per a l’enregistrament d’obres de teatre en format televisiu

L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar les despeses derivades de les retribucions addicionals dels actors i actrius que genera la filmació de les produccions teatrals per ser emeses íntegrament per televisió per tal de generar nous públics. L’enregistrament s’ha de realitzar durant el 2011 i en queden excloses les produccions d’òpera i de teatre líric. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’octubre.