L’Associació per a la Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC) i l’Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) ja han obert la convocatòria del concurs per mesurar les audiències digitals a l’Estat espanyol des de l’1 de gener del 2012 fins al 31 de desembre del 2014, prorrogable dos anys més. El termini per presentar-s’hi finalitza el 31 d’agost i la decisió es donarà a conèixer el 5 d’octubre.

Al concurs hi poden optar totes aquelles candidatures que puguin garantir una estructura operacional a l’Estat i capacitat per realitzar el mesurament de l’audiència digital, a més d’una sèrie de recomanacions: que s’usi l’univers de mesurament consensuat pel mercat a partir de l’EGM; la utilització de metodologia híbrida panel i censal; es formi un comitè tècnic de clients amb capacitat d’intervenir en decisions del mercat local; i un compromís de ser auditat de manera independent en les diferents parts que conformen el mesurament.

Durant el temps que duri la concessió del mesurament, les juntes directives d’IAB i AIMC vetllaran per al desenvolupament dels condicionants tècnics compromesos pel mesurador, així com pel correcte funcionament i consens del mesurament online.

El plec de condicions neix del treball de la Mesa de Contractació Digital, òrgan creat per trobar una solució de consens en el mesurament, i on hi ha representats tots els actors.