La Farga Gestió d’Equipaments Municipals ha obert la convocatòria del procés de selecció per a la direcció dels mitjans de comunicació de l’Hospitalet de Llobregat, gestionats per aquesta empresa municipal. El termini per presentar candidatura finalitza el 20 de juliol.

Entre d’altres, la persona escollida haurà d’elaborar un projecte de contracte programa que defineixi el model de mitjans de la ciutat atesa la seva realitat social, econòmica, cultural i institucional; executar aquest contracte programa d’acord amb les directrius emanades del Consell Executiu i de Programació o de l’òrgan d’administració de La Farga; proposar les línies editorials dels mitjans, així com les graelles de programació i els continguts.

Les persones aspirants han d’acreditar el títol de Llicenciatura o Grau Superior Universitari en Ciències de la Informació, Ciències de la Comunicació o Ciències Audiovisuals; nivell C de català, i experiència mínima d’un any en la gestió i/o en la direcció en mitjans de comunicació.

Les candidatures que reuneixin els requisits i superin una prova de coneixement de llengua catalana hauran de confeccionar un projecte de desenvolupament dels mitjans públics de l’Hospitalet. La comissió de selecció escollirà com a màxim tres projectes i citarà als autors a una entrevista personal. La persona escollida per dirigir els mitjans es comunicarà a l’Ajuntament perquè se sotmeti a la votació del ple municipal.

Anna Esteve, directora accidental des de 2009

La periodista Anna Esteve dirigeix els mitjans de l’Hospitalet des de 2009. Aquell any, es va incorporar a l’empresa com a coordinadora, però pocs dies després va dimitir l’anterior directora, i Esteve va assumir el càrrec fins que es cobrís la vacant, cosa que en tots aquests anys no s’ha produït.

L’octubre de 2015, tots els partits de l’oposició al consistori van aprovar una moció que demanava la reformulació dels mitjans locals, a més del cessament d’Esteve i l’obertura d’un procés per escollir una nova direcció amb el consens de totes les forces. Un parell de mesos després, al desembre, el consell d’administració de La Farga va instar l’Ajuntament a concloure el procés de nomenament d’una nova direcció. Ara, un any i mig després, s’ha convocat el concurs públic per escollir el relleu d’Anna Esteve.