El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dilluns la convocatòria de les línies de subvencions del 2013 destinades als mitjans de comunicació en català o en aranès: premsa impresa, mitjans digitals, ràdios i televisions. El termini per presentar sol·licituds finalitza el proper 10 de juliol.

Enguany, la dotació total és de 6.590.000 euros, un 30,4% menys que els 9.468.979 de l’any passat, i un 3,83% inferior als 6.852.324 destinats el 2011. Respecte als 19.350.000 euros de dotació del 2010, la retallada és del 65,94%.

Més concretament, aquest 2013, la quantitat destinada a les subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper és de 4.415.000 euros (3.100.000 per a diaris i 925.000 per a publicacions no diàries); per a mitjans informatius digitals de titularitat privada, és de 990.000 euros; a emissores de televisió de titularitat privada, 630.000 euros; i per a emissores de ràdio de titularitat privada, la dotació és de 555.000 euros.

Si es tenen en compte les dotacions a subvencions estructurals del 2012, enguany totes es veuen augmentades: un 38,23% per a les publicacions impreses; un15,79% als mitjans digitals; en televisió, un 57,5%, i en ràdio un 0,91% (5.000 euros).

Però si es prenen com a referència les dotacions de l’any passat destinades tant a ajuts estructurals com a projectes, que enguany han estat eliminats, aleshores la retallada és notable. En concret, en publicacions impreses la baixada ha estat del 13,95% respecte el 2012; en mitjans digitals, del 38,81%; en televisió s’ha reduït un 46,47%, i en ràdio el 56,06%.