El Departament de la Presidència ha obert la convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai català de comunicació. D’aquesta manera, es recupera una línia d’ajuts que l’any passat no es va convocar.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 16 de juliol, i la dotació és de 814.220 euros, gairebé el triple que els 280.000 euros de la convocatòria de 2012, i un 42,86% més que els 569.928 de la del 2011.

Si se suma aquesta línia a les quatre ja convocades per a mitjans privats, la dotació de les subvencions de la Secretaria de Comunicació de 2014 puja a 7.357.220 euros, un 11,64% més que els 6.590.000 destinats en la convocatòria de 2013 (que no tenia ajuts a entitats), però un 22,3% inferior als 9.468.979 euros de 2012 (quan sí es van convocar els ajuts a entitats i organitzacions professionals).

En aquesta nova convocatòria són subvencionables la realització d’activitats formatives, informatives i de difusió; l’organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències, exposicions, formació professional i altres que tendeixin a la difusió i el coneixement dels mitjans de comunicació i el periodisme; actuacions de recerca, estudis i investigacions en l’àmbit dels mitjans de comunicació; projectes de modernització i millora tecnològica; activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, municipis o comarques en relació amb el mitjà de comunicació; la creació de noves àrees, departaments o unitats en benefici de la gestió interna de l’entitat i dels serveis que ofereix en l’àmbit dels mitjans de comunicació; i les iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i comunicatiu del sector.

No poden optar a aquestes subvencions les iniciatives adreçades als mitjans finançats o gestionats de manera total o parcial per institucions públiques, o als mitjans el contingut dels quals sobrepassa el 60% de publicitat pròpia o aliena. En el cas de les activitats formatives, informatives i de difusió només se subvenciona la part vinculada amb l’activitat (ponents, lloguer de sales, material), i en queden excloses les despeses de representació i restauració.