El segon estudi d’hàbits a internet de la xarxa de blogs Ocio Networks indica que ha incrementat el nombre d’internautes de l’Estat que estan disposats a pagar pel consum de televisió a internet. En concret, un 26,9% dels enquestats es mostra disposat al pagament davant del 22,9% obtingut l’any anterior. Amb tot, un 73,1% encara es mostra contrari a pagar pel consum televisiu a la xarxa.

Per grups d’edat, els internautes amb més predisposició al pagament són els de la franja de 41 a 50 anys, que han passat del 25,9 del 2009 al 37,6% actual. Els que menys estan disposats a pagar continuen sent els joves de 16 a 20 anys (22,1%, quan en l’anterior enquesta eren el 17,6%) i els de 21 a 30 anys (23,8% davant del 23% anterior).

Per altra banda, els usuaris de quatre o més xarxes socials són els que tenen una major predisposició al pagament de consum televisiu a internet. En concret, s’hi mostren a favor el 35,6%, mentre que els usuaris de tres xarxes socials són el 26,7%; els de dues, el 26,3%; els d’una, el 25,1%, i els que no utilitzen xarxes socials el 28,4%.

Segons Alejandro Suárez, CEO d’Ocio Networks, el desenvolupament de la banda ampla està sent “clau” per a l’augment de la demanda de serveis de televisió i vídeo a la carta. “Sembla una tendència que continuarà en els pròxims anys i poc a poc ens apropa a la mitjana europea”, afegeix.