L’Associació Espanyola d’Editorials de Publicacions Periòdiques (AEEPP) ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que estudiï l’impacte del projecte de reforma parcial de la Llei de la Propietat Intel·lectual, el qual contempla el “dret irrenunciable” dels editors perquè els agregadors de notícies que utilitzin “fragments no significatius” dels continguts generats pels mitjans paguin una “compensació equitativa” (l’anomenada taxa Google o AEDE).

En una carta enviada la setmana passada, el president de l’AEEPP, Arsenio Escolar, demana a la CNMC faci un informe sobre les conseqüències que tindria la normativa per als petits i mitjans editors, amb “recomanacions concretes per impedir que s’estableixi una regulació que imposi restriccions a la competència”.

“Inferència injustificable”

L’Associació considera que pagar per enllaçar o per oferir fragments és “obstaculitzar el desenvolupament” d’internet. A més, assenyala que la mesura crea un “greu dany” al desenvolupament de la societat de la informació i les empreses; pot “dissuadir” els emprenedors de crear nous negocis a la xarxa, frenant el desenvolupament de nous models de negoci digitals; i fa “menys atractiva” la inversió la inversió a l’Estat per al capital estranger.

L’AEEPP apunta que la norma suposa una “inferència injustificable en la llibertat de premsa”. A més, remarca que, per a les petites i mitjanes editores, el fet d’estar indexades pels agregadors de notícies és “un evident benefici”, motiu pel qual “no precisen de cap compensació equitativa i, menys encara, imposada amb caràcter irrenunciable”.

Cal recordar que, la pròpia CNMC, ja va qüestionar en un informe el projecte de modificació de la Llei, i va demanar “replantejar” la mesura amb una anàlisi en profunditat que permetés “reduir els possibles impactes negatius” de la regulació.

A més, la Comissió recomanava modificar el caràcter “irrenunciable” de la compensació, així com eliminar la “reserva d’activitat” perquè siguin les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual les que tramitin el cobrament.