En pocs dies, dos ens consultius de la Generalitat valenciana, el Comitè Econòmic i Social i el Consell Valencià de Cultura han coincidit en quins aspectes s’han de potenciar en la futura llei de Radiotelevisió Valenciana (RTVV): insistir més en la tasca de protecció i protecció del valencià, i incrementar la producció pròpia.

A més, ambdós organismes destaquen que la nova normativa hauria de plasmar la necessitat que l’ens sigui un instrument per fomentar el desenvolupament econòmic, social i cultural del País Valencià, i un reflex de la seva diversitat territorial.

Aquestes recomanacions –entre d’altres, com ara la garantia de servei públic o la d’extremar el control de la gestió– que realitzen ambdós ens consultius, es produeixen arran de l’avantprojecte presentat pel Govern valencià, que a més prepara un ERO que podria afectar a uns 1.300 dels 1.800 treballadors.