Radiotelevisió Valenciana és a punt de convocar un concurs per externalitzar part de la seva programació. Davant d’aquest fet, l’Associació d’Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV) i el Col·lectiu de Professionals del Doblatge (CPD) han recordat els impagaments que algunes productores encara mantenen amb treballadors i extreballadors: redactors, guionistes, actors, directors i tècnics que “després de molts mesos d’espera s’han vist obligats a acudir als tribunals per reclamar els sous que encara se’ls deuen”, denuncien.

Per això, ambdues associacions demanen que les productores que no estan al dia dels seus pagaments, així com les seves filials, no puguin accedir als concursos públics que convoqui RTVV per externalitzar la seva graella.

A més, EDAV i CPD insten l’Administració un “control exhaustiu” perquè els gestors i administradors d’aquestes “empreses moroses” quedin exclosos dels concursos públics. En aquest sentit, reclamen que en els plecs “s’incloga, de manera explícita aquesta clàusula perquè cap empresa delegada puga participar en aquestes convocatòries sense haver saldat, prèviament, els seus deutes, o sense que els processos judicials oberts hagen conclòs definitivament”.