Un informe del Col·legi de Periodistes de Catalunya situa la digitalització, la ciència i la sostenibilitat com les noves sortides professionals en el sector de la comunicació. L’estudi Noves oportunitats i nínxols d’ocupació per a periodistes recull una cinquantena de veus expertes i dades extretes de més de 400 enquestats, entre professionals de mitjans, assessors de comunicació i docents.

La major part de les veus entrevistades coincideixen a dir que els perfils digitals són els més demanats, tant per a periodistes com per a l’àmbit de la comunicació corporativa. Així, l’estudi apunta cap a una tendència d’emprenedoria i creació de projectes del món comunicatiu, tant de nous formats i mitjans com d’empreses emergents, per exemple, de verificació de dades i contra les notícies falses.

El treball posa especial atenció a les habilitats que més es demanden en el mercat laboral de la comunicació en el moment actual, les oportunitats d’inserció laboral i les tendències futures. Per això, el focus ha estat detectar els principals nínxols, tot identificant les sortides presents i potencials, i examinant l’oferta formativa actual.

L’anàlisi ha estat elaborat pel grup de recerca STReaM (Society, Technology, Religion and Media) de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, i compta amb el suport de Barcelona Activa.

Educació mediàtica

Un altre dels àmbits en què s’observen noves sortides és l’educació mediàtica com a eina de lluita contra la desinformació, les quals es considera tindran una “funció clau” de garantia per al futur del sector i del dret a la informació de la ciutadania. En aquest sentit, es remarca que els professionals poden exercir d’educadors mediàtics dins les escoles i instituts.

D’altra banda, s’apunta que la crisi provocada per la covid-19 ha posat en primera línia la “necessitat social” que suposa la divulgació científica. Per la qual cosa, una de les sortides que es detecta en l’informe és la capacitat d’explicar a la societat aspectes complexos del món de la ciència i el seu impacte a escala global.

Edició de gènere o gestió d’ajuts 

L’informe també indica que, als rols tradicionals en mitjans i gabinets corporatius, se sumen d’altres més innovadors creats per les necessitats d’una quarta revolució industrial. Per exemple, els vinculats a la sostenibilitat, tant econòmica, social i ambiental. En aquest sentit, se subratlla que la funció d’una periodista no és sols explicar com una empresa lluita per la sostenibilitat, sinó que la seva tasca de difusió ajuda a assolir-la.

Entre les diferents noves ocupacions, s’hi troben l’edició de gènere en mitjans; la gestió d’ajuts econòmics (cerca de la informació i redacció per sol·licitar subvencions i ajuts), o el periodisme de dades.