La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) presentarà el proper dijous 31 de març, a les 10 h, les dades de la primera onada del 2011 del Baròmetre. En la presentació es donaran a conèixer les audiències dels mitjans de comunicació obtingudes a partir d’una mostra de 30.843 entrevistes a les llars catalanes realitzades entre el març del 2010 i el febrer del 2011.

A més, la FUNDACC també presentarà una anàlisi sociolingüística del català actual a partir de les dades del Baròmetre. Es tracta de Coneixements i usos del català a Catalunya el 2010: dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, fruit de la col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

L’estudi analitza el coneixement, usos i actituds actuals de la població en relació a la llengua catalana. Es tracta del treball sociolingüístic sobre el català més gran que s’ha fet tenint en compte la mostra (31.000 entrevistes), i aporta les dades més recents actualment disponibles.

L’estudi també conté dades comparades de la situació del català a Catalunya, Illes Balears i País Valencià, i també comarca a comarca en el cas de Catalunya.

Aquest projecte s’emmarca en la celebració del centenari de la Secció Filològica de l’IEC, sota el lema 2011 L’any de la paraula viva, i del cinquè aniversari del Baròmetre.