Actualment, el consum de ràdio és un 4,9% més alt entre els catalans d’entre 14 i 25 anys que entre els majors de 25. En concret, escolten la ràdio el 54% dels joves, davant del 52% dels adults. La penetració del mitjà entre els joves s’ha mantingut pràcticament estable des del 2008 (amb una lleugera caiguda del 0,8%), però ara hi dediquen menys temps: el 2008, escoltaven la ràdio una mitjana de 81 minuts al dia, el 2009 eren 75, i actualment l’escolten 73 minuts (un 9,9% menys que fa dos anys).

Entre els adults, la penetració de la ràdio ha caigut més, un 3,6% (del 53 al 52%), però el temps d’escolta és superior, tot i que també baixa: 91 minuts el 2008, 87 el 2009, i 85 minuts el 2010 (un 6,6% menys que fa dos anys).

Així ho indica de l’estudi La dieta mediàtica i cultural 2010 dels joves, feta pública aquest dimarts, realitzada per FUNDACC i IN3 amb dades del Baròmetre del període setembre 2009-agost 2010.

Els joves escolten més ràdio musical i menys generalista

El contingut radiofònic influeix marcadament en les diferències de consum de ràdio entre joves i adults. En concret, gairebé el 46% dels catalans entre 14 i 25 anys escolta ràdio musical, però només l’11% escolta ràdio generalista, i l’1,3% ràdio informativa. Per la seva banda, un 27,7% dels majors de 25 anys escolta ràdio musical, un 26,8% ràdio generalista, i un 3,9% ràdio informativa.

En ambdós casos són percentatges molt semblants als de la Dieta mediàtica i cultural dels joves 2009 de fa un any (amb dades del període setembre 2008-agost 2009). A la pràctica, actualment els joves escolten un 67,5% més de ràdio musical que els adults i un 56,7% menys de ràdio generalista.

El consum radiofònic per comarques

La Cerdanya (80,9%), el Baix Ebre (80,4%) i les Garrigues (76%) són les comarques de Catalunya on els joves escolten més la ràdio, i l’Alt Urgell (34,8%), el Baix Penedès (36,9%) i la Val d’Aran (40,6%%), on l’escolten menys.

El Baix Empordà, el Baix Ebre i la Cerdanya són les comarques on més s’accentua el major consum de ràdio dels joves respecte els adults. En concret, en aquestes comarques els joves consumeixen un 62%, un 59% i un 47% més ràdio que els adults, respectivament.

Les úniques comarques on els adults escolten més ràdio que els joves són l’Alt Urgell (en consumeixen un 30% més que els joves), la Val d’Aran (27%), la Garrotxa (22%), la Selva (11%), el Garraf (9%), el Baix Penedès (7%), el Segrià (6%), el Baix Llobregat (5%), el Barcelonès (4%), el Maresme (3%), el Pla de l’Estany (2%) i el Pallars Jussà (1%).