L’Ajuntament de Dosrius ha obert el procés de licitació per a la contractació del servei de gabinet de comunicació i premsa. El pressupost de licitació és de 46.281 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys prorrogable dues anualitats més. El termini per presentar ofertes finalitza el 14 de març.

L’empresa adjudicatària s’encarregarà del servei d’assessorament en matèria de comunicació; del de disseny gràfic, i del periodístic i comunicatiu.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris d’adjudicació l’oferta econòmica (fins a 55 punts), el projecte d’activitat (25 punts) i les propostes de millores (20 punts).