El president de la CCMA, Brauli Duart, ha presentat aquest dimecre al consell de govern de l’ens un primer document de treball per a l’elaboració del contracte programa, el qual definirà els objectius de la Corporació i les aportacions econòmiques de la Generalitat per al període 2013-2016.

El document proposa unificar les diferents empreses del grup en una única societat i que s’estableixi una estructura interna que s’adeqüi a una “visió multiplataforma de la creació i distribució de continguts”. A més, planteja eliminar duplicitats i un nou marc laboral “més flexible i polivalent”. Segons Duart, els canvis busquen “superar” la gestió la gestió diferenciada per mitjans i seguir la línia dels projectes de transformació empresarial impulsats per les principals corporacions públiques europees.

Malgrat no s’han donat més detalls sobre la proposta, la idea no és nova del tot: el març del 2011, el consell de govern de la CCMA ja va aprovar iniciar un procés de conversió del grup en una única societat de mitjans. Un mes després, s’aprovava l’absorció d’Activa Multimèdia i CCRTV Interactiva per part de TV3. El conjunt del procés va quedar interromput amb el canvi de govern.

El consell de govern treballarà en una proposta definitiva

A partir del document presentat per Duart, ell i la resta de conseller de la CCMA elaboraran una proposta definitiva de contracte programa. L’objectiu és mantenir l’oferta actual de servei públic amb un model organitzatiu que en garanteixi la viabilitat i la sostenibilitat, segons afirma la CCMA en un comunicat.

El document també defineix les estratègies a seguir per ampliar els segments d’audiència i els eixos d’actuació en els àmbits de la creació, la producció, la distribució i la innovació tecnològica. A més, estableix els criteris de programació que han de marcar l’actuació de la CCMA els pròxims quatre anys, d’acord amb el que estableix el mandat marc del sistema públic audiovisual.

La proposta també recull els indicadors (qualitatius, quantitatius i de gestió) amb què es mesurarà el compliment per part de la Corporació dels objectius plantejats.