El diari digital econòmic ha endegat una edició per a la “Comunitat Valenciana” amb la vocació de convertir-se en un referent de la informació empresarial i financera del territori. Segons l’editora XiZ Plaza, la nova edició d’Economia Digital seguirà el camí de treball desenvolupat des de fa uns mesos a la redacció de Barcelona. Tot i que aquesta es pot llegir tant en català com en castellà, l’edició valenciana només està disponible en aquesta segona llengua.

L’equip de redacció, encapçalat per la periodista Maria Josep Serra, tindrà el repte de retratar el món dels negocis, els seus usos i costums, així com analitzar la marxa de l’activitat productiva al País Valencià.

Amb la posada en marxa d’aquesta edició, Economia Digital vol consolidar el procés de remodelació iniciat fa un any amb la incorporació del periodista Xavier Salvador com a director, que va continuar amb la renovació del consell d’administració i el nomenament de María Jesús Muro com a presidenta al març, i que té com a gran objectiu l’expansió cap a la resta de l’Estat.