El Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual ha editat un document amb un total de 44 recomanacions adreçades als mitjans audiovisuals per evitar que es difonguin estereotips sobre les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals (LGBT). El document demana que aquestes persones tinguin, com a grup, la visibilitat que els correspon, així com un tractament adequat.

Les formes de discriminació per motius d’orientació sexual i d’identitat de gènere en els mitjans de comunicació audiovisual. Recomanacions s’estructura en tres apartats. En el primer, Per una visibilització correcta, es demana evitar determinades associacions, com ara presentar la condició de gai, transsexual, bisexual o lesbiana com si estigués connectada intrínsecament amb situacions promíscues o de malaltia. També es demana superar associacions incorrectes, com ara la dona transsexual amb la prostitució o la dona lesbiana amb l’esterilitat.

Igualment, es recomana superar estereotips com que el gai és un home blanc, jove i atractiu, amb un poder adquisitiu elevat, o que la lesbiana és poc atractiva i d’aspecte masculí o bé molt atractiva i agraciada.

El segon apartat, Per superar la invisibilització, insta a donar veu a les persones LGBT perquè apareguin més sovint als mitjans de comunicació i des d’un punt de vista normalitzat. És a dir, que no es limiti la seva presència als mitjans a manifestacions commemoratives, sinó que també cal mostrar les persones i les famílies LGBT en qualsevol situació de la vida quotidiana, tant en els espais informatius com en la publicitat.

En el tercer apartat, Llenguatge verbal i iconogràfic, s’aporta un seguit de recomanacions per evitar tractaments discriminatoris. Es demana, per exemple, evitar l’homofòbia del llenguatge televisiu i radiofònic, especialment en els programes d’entreteniment, així com evitar expressions homòfobes arrelades al llenguatge quotidià. A més, es recomana parlar de “reassignació de sexe o de gènere” i no de “canvi de sexe”, ja que una persona transsexual considera que sempre ha estat un home o una dona.

En total, s’han editat 1.000 exemplars del document, que es distribuiran entre els prestadors de serveis de comunicació audiovisual del país i entre les diferents entitats que integren el Fòrum, una associació impulsada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) el 2001 i que aplega 78 entitats, associacions i organitzacions vinculades al sector audiovisual.