El passat dimecres va finalitzar el termini perquè la plantilla de l’Agència Efe s’acollís voluntàriament a les diferents mesures d’ajust. Concretament, 34 persones entre 60 i 64 anys han acceptat jubilar-se amb el 92% del salari i un màxim de 70.000 euros bruts l’any; 9 es prejubilaran amb una indemnització de 20 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitats; 7 treballadors es donen de baixa amb una indemnització de 33 dies per any i un topall de 18 mensualitats; 74 treballadors de més de 57 anys es prejubilaran quan arribin als 60 anys, i 76 persones han acceptat una reducció de jornada i salarial del 25%.

Però la direcció d’Efe no en té prou i ha plantejat una reducció salarial del 25,5% per a la resta de la plantilla, mesura que el comitè intercentres ha rebutjat. Davant la manca d’acord entre ambdues parts en aquest punt, el conflicte l’arbitrarà el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA).

Els sindicats branden l’acord signat amb l’empresa pel qual s’establia que una reducció salarial als treballadors que no s’acollissin a les mesures negociades no podrien patir una rebaixa salarial superior a dels que s’hi les havien acceptat voluntàriament.

A principis de juny, la direcció d’Efe va proposar dues opcions per retallar la despesa: reduir la massa salarial un 29% mitjançant la sortida de 270 treballadors (amb 20 dies per any treballat) dels 1.200 que hi ha la plantilla, o bé el pla de prejubilacions, baixes voluntàries i reducció de jornada, que és el que finalment s’ha aplicat.