La disminució de costos que ha dut a terme Efe durant el 2011 no han pogut compensar la reducció dels ingressos procedents de l’Estat i la caiguda del mercat dels mitjans de comunicació. Per això, l’agència de notícies pública preveu tancar l’any amb unes pèrdues de 4,8 milions d’euros, una mica més que els 4,5 previstos fa un mes, i més del doble dels 2,3 milions negatius del 2010

L’Estat va reduir en 2,2 milions el seu contracte amb Efe el 2010, disminució que s’ha mantingut aquest any i al que s’han afegit 800.000 euros per l’increment de l’IVA. Per la seva part, l’empresa ha disminuït els costos en més de 6 milions respecte el 2008, xifra que inclou una rebaixa salarial mitja del 4%. El pressupost de despeses de l’agència puja a 98 milions d’euros, dels quals el 70% correspon a costos de personal.