Després de dos anys de fortes pèrdues en inversió publicitària als mitjans de comunicació, la publicitat l’any 2010 es va mantenir estable amb un descens insignificant del 0,01%. Cal recordar que el 2008 havia patit un descens de l’11%, i el 2009 del 20,9%. Segons un estudi del panell d’anunciants Zenthinela, la principal raó d’aquest canvi de tendència és l’increment de la publicitat en mitjans digitals i en canals de televisió temàtics. No obstant, l’estudi alerta que aquesta “aparent estabilitat oculta importants moviments interns” derivats de la decisió de TVE de deixar d’emetre publicitat.

En aquest sentit, l’augment del 2,9% de publicitat a la televisió generalista implica que s’han produït increments mitjans de preus de l’ordre del 30% després de la desaparició de TVE del mercat de la producció publicitària.

L’altra cara de la moneda són els mitjans impresos, que segueixen patint caigudes a causa de la crisi. Zenthinela apunta com a una possible causa la pèrdua de pes dels mitjans escrits en un entorn cada vegada més digital, malgrat que deixen clar que la inversió publicitària no es trasllada amb la mateixa rapidesa.

Internet serà el segon mitjà en publicitat el 2011

L’estudi preveu un creixement del mercat publicitari del 0,4% per l’any 2011. Entre els mitjans que segueixen creixent se situa internet, a un ritme del 12%, especialment en el cas dels buscadors i enllaços patrocinats; la televisió generalista, amb augments al voltant del 2%, i els canals temàtics en obert, que podrien créixer a un ritme del 10%; la ràdio podria créixer un 1%.

En la resta de suports, s’esperen retrocessos, “però d’una magnitud inferior a la que s’ha viscut els últims tres anys”. En tot cas, si es compleixen les previsions de Zenthinela, internet podria convertir-se el 2011 en el segon mitjà de comunicació amb més inversió, al superar els diaris escrits per uns 10 milions d’euros.

Els anunciants preveuen que la inversió a les xarxes socials creixerà fins als 20,8 milions d’euros, gairebé un 40% més que la previsió que es va fer a principis de 2010, i la de blogs fins als 8,2 milions, un 22% més que l’estimació que es va fer el febrer. Segons Zenthinela, la gran novetat en publicitat a internet serà el vídeo.