El 76,77% de diputats del Parlament català llegeix el diari cada dia; el 17,17%, tres o quatre cops per setmana, i el 6,06% un o dos dies. Així s’extreu de l’estudi La informació al Parlament de Catalunya. Vies d’accés a la informació dels diputats i diputades: premsa, ràdio, televisió i mitjans digitals, de la Fundació CatDem. Durant la presentació del treball, aquest dilluns, el director de la Fundació, Agustí Colomines, va trobar “preocupant” que un 23,23% de parlamentaris no tingui l’hàbit d’informar-se diàriament. L’investigació indaga en la dieta mediàtica dels diputats del Parlament en consum de premsa impresa, digital, televisió i ràdio.

Suspens per a tots els mitjans públics

El treball, elaborat per Francesc Cano i Antoni Rodon, també mostra una altra dada que hauria de ser preocupant: tots els mitjans públics catalans suspenen en parcialitat. Qui més s’hi acosta a l’aprovat és Catalunya Informació, amb una puntuació de 4,58 sobre 10. La segueixen 324.cat (4,53), COMRàdio (4,46), Catalunya Ràdio (4,06) i TV3 (4,02).

Per grups parlamentaris, ERC és el que valora més la imparcialitat, atorgant puntuacions per sobre del 7 a tots els mitjans de la CCMA. Juntament amb els republicans, Ciutadans són l’únic partit que aprova (amb menys nota) la imparcialitat de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i el 324.cat. Per la seva part, COMRàdio és aprovada per ICV-EUiA, Esquerra i PP. Finalment, TV3 només compta amb el vistiplau dels diputats d’ERC.

Una dada força significativa és que els parlamentaris de CiU i PSC suspenen la parcialitat de tots els mitjans públics.