El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) té oberta la convocatòria de la 23a edició dels Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, i la vuitena dels ajuts a projectes de recerca sobre comunicació audiovisual. El termini per a la presentació de treballs i projectes finalitza el 28 de febrer del 2011.

En el cas dels Premis CAC, la dotació és de 7.000 euros per al treball guanyador, i de 3.000 per al segon. Es valoraran els treballs, que han de ser inèdits i no poden haver estat premiats, sobre comunicació audiovisual en el sentit més ampli del concepte: ràdio, televisió, serveis de comunicació audiovisual per internet (lineals i no lineals) i altres plataformes.

Pel que fa als ajuts del Consell, que cerquen promoure la investigació en comunicació audiovisual, la dotació prevista és de 30.000 euros, amb un màxim de 6.000 per projecte. En aquest cas, es fomentarà especialment la recerca en temes relacionats amb la ràdio i la televisió (per internet i altres plataformes), des del punt de vista innovador i prospectiu; la regulació de serveis de comunicació audiovisual no lineals; la convergència audiovisual; el servei públic audiovisual en l’era digital; els usos socials i alfabetització; les formes noves de publicitat en mitjans audiovisuals, i el pluralisme i la diversitat en la comunicació audiovisual. Els temes poden ser abordats des de qualsevol àrea de coneixement o disciplina.