La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de traducció al castellà i a l’anglès de notícies digitals del 324.cat. El pressupost base de licitació és de 60.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 7 de gener.

El servei es limita a les notícies en format text (cadascuna amb unes 800 paraules de mitjana) i no inclou els vídeos i àudios que puguin acompanyar la informació.

El volum de notícies a traduir pot arribar a les 14 per setmana en períodes de màxima intensitat informativa, i de tres per setmana quan la intensitat és menor, segons estima el 324.cat.

La mesa de contractació tindrà com a únic criteri de valoració l’oferta econòmica. Les empreses licitadores han de presentar una proposta de preu per paraula a traduir, amb un màxim de 14 cèntims.