Com influencien els mitjans de comunicació en la construcció de la identitat de les dones? Quin paper tenen la televisió, la premsa o la publicitat en la perpetuació de determinats models en detriment dels nous valors? Ajuden a reforçar uns estereotips que haurien de canviar? Què es pot fer per transformar aquestes inèrcies?

Aquests són alguns dels temes sobre els quals reflexiona el documental Desenfocament de gènere, que emetrà el canal 33 aquest dimarts, a les 20.30 h i les 00.55 h, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora. El treball també s’emetrà aquest dimarts a les televisions locals adherides a la XTVL.