L’editora del periòdic El 9 Nou, El 9 TV, El 9 FM i el9nou.cat ha tancat l’exercici 2013 amb uns beneficis de 91.973,40 euros, un 112,09% superior al registrat l’any anterior. Un resultat encara més positiu si es té en compte que la xifra de negoci va ser de 3.115.659,08 euros, un 7,23% menys que el 2012. L’empresa ha aconseguit tancar els darrers tres anys amb beneficis.

Els comptes de Premsa Osona van rebre el vistiplau de la junta general d’accionistes el passat 12 de juny, durant la qual també va destacar que té un índex d’endeutament del 29%, un fons de maniobra de més d’un milió d’euros i un índex de tresoreria del 191%. A banda, el termini de pagament a proveïdors és de 29 dies, mentre que el de cobrament de clients és de 74 dies, segons recull El 9 Nou.

La difusió dels periòdics cau lleugerament

Amb la inèrcia de 2013 i pel seu caràcter multimèdia, el president de l’editora, Miquel Codina, considera que el 2014 “anirà millor”, ja que es nota una lleugera recuperació dels ingressos publicitaris mentre que la difusió es manté en petites pèrdues.

En aquest sentit, la difusió d’El 9 Nou d’Osona i el Ripollès va ser de 8.671 exemplars de mitjana durant l’any passat, 129 menys que el 2012, mentre que l’edició del Vallès Oriental va registrar 4.015 exemplars de mitjana, tres més que el 2012.

Pel que fa a subscripcions, l’edició d’Osona i el Ripollès en té 5.382 (un 62% de la seva difusió), 28 menys que el 2012. Per la seva part, El 9 Nou vallesà té 2.046 subscriptors (un 51% de la difusió), 23 menys que l’any anterior.

Premsa Osona també destaca que El 9 TV redueix “considerablement les pèrdues” i manté el nombre d’espectadors al voltant dels 13.000 de mitjana, mentre que El 9 FM es “consolida” amb beneficis en el seu tercer any de recorregut.