El proper dimarts la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) presenta la quarta onada del Baròmetre del 2011, que donarà a conèixer les audiències dels mitjans obtingudes a partir d’una mostra de 26.834 entrevistes a les llars catalanes realitzades entre el novembre del 2010 i l’octubre del 2011.

A més, FUNDACC presentarà l’informe Els diaris en català avui: el nou escenari, on s’analitza la situació actual del consum de diaris en català, tenint en compte l’augment de l’oferta de premsa diària que s’ha produït en el darrer any a Catalunya. Evolució del consum, rànquing, consum a les diferents comarques, perfil del lector i valoració dels diferents diaris per part dels lectors són algunes de les qüestions que aborda l’estudi.