La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC), responsable del Baròmetre, i l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC), de l’EGM, estan treballant per, a partir del 2013, oferir una única dada d’audiència a Catalunya de diaris, revistes i ràdio (la televisió en quedaria fora). Així ho ha revelat Joan Sabaté, director general de FUNDACC durant la 13a edició del Mercat de l’Audiovisual de Catalunya.

Segons ha explicat Sabaté, hi ha un doble objectiu. Per una banda, acabar amb les duplicitats en les xifres d’audiències i el “soroll” que generen en el mercat: des de que el Baròmetre a reduït les onades de sis a tres, les dades d’ambdues audiències es fan públiques amb pocs dies de diferències.

Per l’altre costat, amb la unificació s’optimitzen els recursos de l’administració pública i els mateixos mitjans de comunicació. En aquest sentit, cal recordar que l’any passat el Baròmetre va patir una retallada pressupostària que va arribar a comprometre la seva continuïtat.

Canvi de metodologia

Malgrat que tot just s’han donat les primeres converses i s’ha d’acabar de tancar, la integració amb l’EGM implicaria la modificació de la metodologia que utilitza el Baròmetre. Això sí, la FUNDACC s’encarregaria del vessant tècnic per mantenir els seus objectius fundacionals, que són oferir unes audiències més ajustades a la realitat catalana, i que els mitjans de proximitat disposin d’unes dades amb les quals poder obrir les portes a més ingressos. Amb tot, Sabaté ha advertit que inicialment hi haurà un període de transició que pot provocar un ball de xifres i mitjans mentre s’acaben d’integrar les dades que fins ara es recopilaven per separat.

La unificació entre Baròmetre i EGM només preveu calcular les audiències per a diaris, revistes i ràdio, però per a la televisió no estan previstes. Com a alternativa, durant la transició, la FUNDACC certificarà els estudis elaborats per les televisions locals i comarcals o els oferirà la possibilitat d’elaborar-los.

El director general de la Fundació opina que el Baròmetre era un dels millors estudis d’audiència que es feien al món, amb 30.000 entrevistes presencials, però admet que el cost que tenia actualment és “inassumible”, segons recull l’ACN. Malgrat que encara s’ha d’acabar d’embastar, Sabaté considera que la integració de dades amb l’EGM és “un pas positiu cap endavant”.