El proper dimarts 30 de novembre, la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) farà pública la cinquena onada de resultats del 2010 del Baròmetre, obtinguda a partir d’una mostra de 31.000 entrevistes realitzades a les llars catalanes entre novembre del 2009 i octubre del 2010. A més, la FUNDACC presentarà l’estudi La dieta mediàtica i cultural dels joves 2010.

Durant la presentació de la cinquena onada del 2010, que anirà a càrrec de Joan Sabaté, director general de FUNDACC, i Dani Aranda, investigador de l’Internet Interdisciplinary Institut (IN3), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es donaran a conèixer les audiències del mitjans de comunicació (diaris, suplements, revistes i publicacions periòdiques, ràdio, televisió) i suports (internet, telefonia fixa i mòbil, cinema, medi exterior) a Catalunya.

La dieta mediàtica i cultural dels joves

El 30 de novembre del 2009, la FUNDACC va presentar La dieta mediàtica i cultural dels joves. Ara, un any després, fa pública la seva actualització. El document, elaborat a partir d’una mostra de 4.197 joves de 14 a 25 anys entrevistats en el darrer any, radiografia el consum mediàtic, cultural i tecnològic dels joves a Catalunya.

La investigació, a més, quantifica la penetració de cada mitjà i oferta cultural entre els joves, el temps dedicat als consums, l’evolució en aquests consums des del 2008, i els compara amb els que en fan els adults. L’estudi, fruit de la col·laboració entre FUNDACC i l’IN3, també incorpora una radiografia dels consums comarca per comarca.