El proper 29 de novembre, el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) ha programat una jornada per reflexionar sobre els canvis que s’estan produint en el sector, els nous hàbits de consum dels continguts, els nous models de negoci, la connectivitat multidispositiva i l’enllaç amb les xarxes socials.

La televisió connectada, que tindrà lloc a la seu del CAC de 9 a 14.30 h, es presenta en tres blocs de sessions: el primer es centra en els fabricants i els usuaris; en el segon, es presenten diferents models i estàndards de connexió dels televisors; i el tercer bloc gira entorn les plataformes per col·locar continguts audiovisuals a la xarxa.