El Consell de l’Audiovisual de Catalunya considera que Telecinco va difondre dades que podrien possibilitar la identificació d’una menor d’edat, presumpta autora de la mort de la seva mare a Banyoles.

Els fets van passar els dies 10 i 11 de gener, quan la cadena va fer públic el nom sencer i la fotografia de la mare, el nom de pila de la menor i la seva edat, així com imatges del domicili i del centre escolar.

El CAC considera que aquests elements informatius poden suposar una intromissió il·legítima prohibida per la Llei orgànica de protecció jurídica del menor, la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, i la Llei general de la comunicació audiovisual.

Així doncs, l’ens regulador ha enviat la seva anàlisi a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè prengui les “mesures oportunes”.

L’actuació del CAC es va iniciar arran d’una denúncia presentada pel Síndic de Greuges de Catalunya, que assenyalava que el programa Informativos Noche i al magazín El programa de Ana Rosa havien difós dades personals d’una menor involucrada presumptament en un fet delictiu, així com dades relatives a la seva adopció, el país d’origen i el seu estat mental, així com al fet que havia intentat suïcidar-se.

En la denúncia, el Síndic destacava que aquestes dades en permetien la identificació, especialment en un municipi com Banyoles, atès el seu volum de població.

Les conclusions del CAC

L’anàlisi del Consell de l’Audiovisual conclou que, quant a la identificació de la menor, cap dels dos programes va aportar un element d’identificació directa, però, en canvi, que sí que van oferir dades que permetrien la seva identificació en entorns propers: nom de la menor i edat; imatges del domicili i del centre escolar; imatges i nom i cognom de la mare; i vincle de filiació.

Pel que fa al tractament informatiu de l’adopció, el CAC assenyala que El programa de Ana Rosa va citar el vincle de filiació de la menor de manera repetida en el context del relat d’un crim, de manera que es podria establir una relació implícita de causa-efecte entre aquest vincle i el comportament de la menor.

El Consell afegeix que El programa de Ana Rosa va establir, de manera reiterada, una relació entre la salut mental de la menor d’edat i la conducta violenta que se li atribueix. Per la seva part, Informativos Noche també va establir aquesta relació de manera ocasional, segons el CAC.

L’ens regulador remarca el que diu la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya al respecte: “Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual no poden difondre el nom, la imatge ni altres dades que permetin d’identificar els menors en els casos en què, amb el consentiment o sense el consentiment de llurs pares o tutors, en puguin quedar afectats l’honor, la intimitat o la imatge, i d’una manera particular si apareixen o poden aparèixer com a víctimes, testimonis o inculpats amb relació a la comissió d’accions il·legals. Tampoc no es poden divulgar les dades relatives a la filiació d’infants i adolescents acollits o adoptats”.