El Parlament, el Consell i la Comissió Europea han avançat en les seves negociacions sobre la nova la nova Directiva de serveis de comunicació audiovisual, i han arribat a un acord preliminar sobre els principals elements de la normativa.

El Consell Audiovisual de Catalunya valora “molt positivament” el progrés d’unes negociacions que es preveu finalitzin al juny, quan els representants de les institucions comunitàries es reuneixin per concloure i debatre els darrers detalls tècnics de la proposta.

Amb la nova legislació es busca actualitzar el règim jurídic del sector audiovisual europeu, inclosos els nous serveis digitals, amb l’objectiu de garantir un millor equilibri entre la competitivitat dels seus actors i la protecció del públic, en especial dels menors d’edat.

Després de la confirmació oficial per part del Consell i de l’aprovació del Parlament en sessió plenària, la nova Directiva s’haurà d’incorporar a l’ordenament jurídic de cada Estat.

Vistiplau del CAC

“Veiem amb satisfacció que el text inclou mesures per protegir els menors d’edat contra el discurs de l’odi, la incitació a la violència i l’apologia del terrorisme”, ha assenyalat el president del CAC.

Roger Loppacher també ha elogiat la inclusió de l’extensió de les normes audiovisuals a les plataformes d’intercanvi de vídeos i a les xarxes socials: “Des del CAC sempre hem demanat que s’hi incloguin, no només les plataformes com YouTube, sinó també les xarxes socials, com ara Facebook, quan incorporin continguts audiovisuals. Caldrà veure el detall del text que finalment s’aprovi perquè quedi clar si la regulació s’estendrà efectivament a aquests actors”.

Sobre l’obligació de comptar amb un percentatge mínim del 30% de continguts europeus en els catàlegs a la arta, el CAC considera que és insuficient. “Voldríem uns objectius més ambiciosos, perquè considerem que és la manera de garantir un sistema audiovisual europeu comú”, ha assenyalat Loppacher.

El CAC, com altres reguladors i institucions europees, va participar en el procés de revisió de la directiva. El Consell va donar resposta al procés de consulta oberta per la Unió Europea i va aportar les seves consideracions en diverses etapes de la tramitació del text.

Novetats de la revisió de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual

  • El reforç del principi del país d’origen per establir amb més claredat quin és l’Estat membre les normes del qual s’apliquen en cada cas, i els mateixos procediments per a les entitats de radiodifusió i els prestadors de serveis a la carta, així com les possibilitats d’excepcions en cas de problemes de seguretat pública i riscos greus per a la salut pública.
  • La millora de la protecció dels menors contra els continguts nocius en la televisió o els serveis de vídeo a la carta. Les noves normes preveuen que les plataformes d’intercanvi de vídeos adoptin mesures adequades per protegir els menors.
  • L’extensió de les normes audiovisuals europees a les plataformes d’intercanvi de vídeos. La Directiva revisada també s’aplicarà als vídeos creats pels usuaris que s’intercanvien en plataformes, quan facilitar contingut audiovisual constitueixi una funció essencial del servei.
  • L’establiment de normes més estrictes contra la incitació a l’odi i la provocació pública a la comissió de delictes terroristes que prohibeixin les incitacions a la violència o a l’odi i la provocació a la comissió de delictes de terrorisme en els serveis de comunicació audiovisual. Les normes s’aplicaran també a les plataformes d’intercanvi de vídeos, per tal de protegir els ciutadans contra la incitació a la violència o l’odi i els continguts que constitueixin infraccions penals.
  • La promoció d’obres europees en els catàlegs a la carta, amb un percentatge del 30% de continguts com a mínim.
  • Una major flexibilitat en la publicitat televisiva. Les normes revisades confereixen a les entitats de radiodifusió una major flexibilitat sobre el moment en què es poden emetre anuncis; es manté el límit general del 20% del temps d’emissió entre les 6 i les 18 hores. En lloc dels actuals 12 minuts per hora, les entitats de radiodifusió podran triar amb més llibertat el moment d’emetre anuncis durant tot el dia.
  • La independència dels reguladors del sector audiovisual es reforçarà en el Dret de la Unió, vetllant perquè aquests siguin jurídicament diferents i funcionalment independents dels governs i de qualsevol altra entitat pública o privada.