La Plataforma de Reguladors del Sector Audiovisual d’Iberoamèrica (PRAI) ha renovat la seva directiva: la presidència és per a l’Institut Federal de Telecomunicacions de Mèxic, i les vicepresidències per a l’Autoritat Nacional de Televisió de Colòmbia i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. L’elecció s’ha realitzat durant la tercera assemblea general ordinària de la PRAI que se celebra a Ciutat de Mèxic.

El CAC, representat en la trobada pel seu vicepresident Salvador Alsius, ha expressat la voluntat d’esdevenir un pont entre els reguladors americans i europeus per compartir les bones pràctiques per adaptar-se al nou escenari digital.

Creada el 2010, la PRAI inclou vuit autoritats reguladores audiovisuals d’Amèrica del Sud i d’Amèrica Central, els consells audiovisuals de Catalunya i d’Andalusia, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) espanyola i l’Entitat Reguladora per a la comunicació Social (ERC) de Portugal.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya actualment també ostenta la vicepresidència de la Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies, que aplega els reguladors audiovisuals de 23 països i que celebrarà la seva reunió anual els dies 22 i 23 de novembre a Barcelona, durant la qual el CAC n’assumirà la presidència.