Gairebé tres anys després d’inaugurar-la, el proper 1 de juliol, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) deixarà la seva actual seu al [email protected] de Barcelona, de la qual deu 1,8 milions d’euros de lloguer, i es traslladarà a una planta de l’edifici que l’empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat té a al carrer Vergós amb Via Augusta. Amb el canvi, l’ens regulador estalviarà 800.000 euros anuals en despeses.

Actualment, el lloguer de Sancho d’Ávila era de 81.000 euros mensuals, mentre que en el nou emplaçament serà de 27.000. La resta de l’estalvi fins als 800.000 euros es completa amb les despeses de manteniment, que en la nova seu seran força inferiors al ser compartides amb altres empreses.

El CAC saldarà el deute a canvi del terreny

L’edifici de l’encara seu del Consell pertany al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), va costar 8,43 milions d’euros i va ser construït en uns terrenys de l’ens. La transmissió del sòl al CAC s’havia realitzat el juliol del 2007 per 2,01 milions, i el novembre del mateix any es va formalitzar la constitució d’un dret de superfície a favor del CZFB per valor d’1,35 milions.

Aquest dimecres, el CAC i el Consorci han signat l’acord pel qual finalitza la relació contractual que mantenien. Per saldar el deute d’1,8 milions, el CAC lliurarà el terreny on hi ha la seu a més d’una aportació econòmica per satisfer tota la quantitat pendent. El CZFB té intenció de posar en el mercat l’edifici, de 6.000 metres quadrats, quatre plantes i dos soterranis.

El pressupost del Consell es redueix un 50% en tres anys

La decisió del CAC es produeix arran de la retallada que ha patit l’ens, que és d’una mica més del 50% respecte als 10,6 milions d’euros pressupostats el 2010. Per aquest any, s’ha aprovat un avantprojecte de pressupost de 5.264.816 euros, el qual ja s’ha traslladat a Presidència i està pendent d’aprovació.

Tot i que l’estalvi en el lloguer i el manteniment és considerable, no ha estat l’única despesa que ha retallat el Consell de l’Audiovisual en els darrers anys. A banda de la reducció de consellers, de deu a sis, dels 96 treballadors que hi havia el 2010 es passarà a una plantilla de 77 al setembre del 2013, un 19,79% menys. Aquesta reducció s’ha realitzat mitjançant alguna jubilació i l’amortització de diferents llocs de treball.

El CAC treballa perquè totes aquestes retallades no afectin les activitats, i malgrat també s’han reduït les quantitats que s’hi destinen, l’ens intenta compensar-ho mitjançant altres fórmules, com ara amb patrocinis, com per exemple en els Premis El CAC a l’Escola.