A Catalunya, el 23,7% de les llicències esportives de les diferents federacions pertanyen a dones (segons dades de 2014), un percentatge que no es correspon amb la cobertura mediàtica. En el cas dels informatius de TV3, l’esport femení té una presència del 3,9% enfront el 91,5% del masculí (el 4,6% restant és per a esports mixtos), mentre que al canal Esport3 el percentatge millora lleugerament fins al 5,3% (per un 89,9 l’esport masculí).

Les dades corresponen a les primeres setmanes dels mesos de febrer, març i abril d’aquest 2016, i pertanyen a un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en el marc d’un estudi col·lectiu encarregat per la Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies (RIRM, per les seves sigles en francès), el qual pretén reflectir la situació de la informació esportiva femenina en els diferents països.

El CAC subratlla que el desequilibri als informatius de TV3 ha disminuït “lleugerament” en els darrers anys. Segons dades d’un informe anterior del Consell, el primer trimestre de 2010 el temps dedicat a l’esport femení representava l’1,2% i al masculí el 94,9%, davant del 3,9 i el 91,5% actual.

Les dades de la resta de països de la RIRM que han participat en l’estudi es publicaran aviat en un informe comparatiu, però el CAC ja ha avançat que, els percentatges corresponents a la presència de l’esport femení a les televisions estatals, tant públiques com privades, són inferiors a les de TV3 i Esport3.

Menys temps de paraula

L’estudi del Consell de l’Audiovisual mostra que la desigualtat entre la presència de l’esport femení i masculí encara és més gran pel que fa al temps de paraula en les informacions esportives: a TV3 les dones tenen el 2,5% del de temps de paraula total i a Esport3 és el 3,7%.

En les seves intervencions, el rol predominant desenvolupat per les dones als teleinformatius de TV3 és el d’aficionada amb el 51% del temps de paraula total, seguit del d’esportista amb el 30,2%; entrenadora, l’11,5%, i periodista, amb el 7,3%. En el cas d’Esport3, només hi ha dos rols, el d’esportista, amb el 9,8% del temps, i el de periodista, amb el 9,2%.

En el període analitzat, a TV3 només es va comptabilitzar una sola retransmissió esportiva, corresponent a l’esport masculí, mentre que a Esport3 les retransmissions van ser 42, de les quals 39 a esport masculí, una al femení i dues mixtes.

Quant als magazins d’Esport3, es reprodueix el desequilibri en temps d’emissió que es dedica a l’esport femení, un 4% respecte el masculí, el 86,5%. Per la seva part, la presència de dones als magazins és del 21,5% de les intervencions totals en tertúlies i del 14,3% pel que fa a les entrevistes.

En l’anàlisi de la presència de dones com a professionals de la comunicació, un 35,7% dels esports del Telenotícies estan presentats per una dona a plató (l’edició del vespre de dilluns a divendres), mentre que les dones que intervenen fora de plató representen el 6,1%.

Al canal Esport3, la totalitat dels professionals dels teleinformatius són homes, tant a plató com a fora, mentre que als magazins les dones suposen el 4% de les aparicions.