El president del CAC, Roger Loppacher, ha defensat davant la comissió de control parlamentària de la CCMA la legalitat de l’autorització d’arrendament de les set llicències de Canal Català per part d’El Punt Avui TV. Amb tot, ha reconegut que, un cop analitzades les emissions, s’han detectat possibles incompliments de la concessió per l’emissió en cadena en les diferents llicències, que la normativa limita al 25%.

Ara s’ha obert un període d’informació prèvia, i de constatar-se l’iincompliment, el Consell de l’Audiovisual instarà El Punt Avui a corregir la situació.

Respecte a l’autorització, Loppacher ha explicat que el marc legislatiu aplicable es va basar en la Llei general de la comunicació audiovisual estatal de 2010, que a diferència de la normativa catalana preveu l’arrendament de les llicències de ràdio i de televisió.

Segons ha destacat el president del CAC, es tracta “d’una autorització reglada” i, per tant, a l’Administració “no li correspon res més que verificar el compliment dels requisits que l’ordenament jurídic fixa d’una manera clara i detallada”.

En aquest sentit, ha afegit que les condicions que estableix la normativa es complien: havien transcorregut més de dos anys des de l’adjudicació de la llicència a Canal Català (que es va produir l’any 2006); es complia el requisit de no arrendar més del 50% de la llicència en el cas d’un múltiplex, ja que les set llicències autoritzades formaven part de múltiplex diferents; i en tercer lloc, es va obtenir el compromís per part d’El Punt Avui de complir l’oferta mitjançant la qual es va obtenir l’adjudicació l’any 2006.