El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha obert la convocatòria de l’onzena edició dels ajuts a projectes de recerca sobre comunicació audiovisual i de la 29a edició dels premis a la investigació. 

Els Ajuts a la recerca sobre comunicació audiovisual s’atorguen amb l’objectiu de promoure la realització de treballs d’investigació originals elaborats des de qualsevol àrea de coneixement o disciplina, com ara la comunicació, el dret, l’economia, la ciència política o la sociologia, entre d’altres. La dotació és d’un màxim de 20.000 euros bruts, amb un topall de 5.000 euros per projecte. El termini de presentació finalitza el 19 de febrer de 2017.

Els projectes han de versar sobre algun dels següents temes: mecanismes per a la protecció dels menors als mitjans no lineals; regulació i anàlisi dels continguts audiovisuals a internet; situació i perspectives de la indústria de la producció audiovisual a Catalunya; consum de vídeo a les xarxes socials: ús i responsabilitat; implementació de mecanismes d’accessibilitat als mitjans per a col·lectius amb discapacitats sensorials; polítiques de l’espectre radioelèctric: propostes de regulació i tendències d’ús per a TDT i per a comunicacions mòbils; noves formes de publicitat a la televisió i als mitjans digitals; seguiment del nivell d’ús i qualitat de la llengua als mitjans audiovisuals; estat i perspectives professionals del guió i de la creació a la indústria audiovisual; i estudi de la producció musical en llengua catalana i la seva difusió als mitjans audiovisuals. El termini per elaborar les recerques un cop adjudicades és d’un any.

Pel que fa als Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, l’objectiu és distingir els treballs de recerca de qualitat realitzats de forma individual o col·lectiva que destaquin especialment, tant pel seu rigor metodològic com per les aportacions que representin una novetat en aquest àmbit. La dotació econòmica és d’un primer premi de 5.000 euros bruts i d’un segon de 2.000. El termini de presentació finalitza el 22 de setembre de 2017.

Es poden presentar investigacions sobre qualsevol temàtica vinculada als serveis de comunicació audiovisual (lineals o no lineals) en el sentit més ampli del concepte, amb independència del suport. Així mateix, els treballs es poden elaborar des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, com ara la comunicació, el dret, l’economia, la ciència política o la sociologia, entre d’altres.

En ambdós casos, el CAC valorarà especialment aquelles recerques i treballs que aportin conclusions i resultats que tinguin una aplicabilitat pràctica en el sector de la indústria i el sistema audiovisual català.