L’augment sobtat de volum quan la programació televisiva dóna pas a la publicitat és una queixa recurrent dels telespectadors. Ara, Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha decidit impulsar una solució consensuada amb el sector per evitar les molèsties que provoca l’excessiu volum dels anuncis. Per això, aquest dimarts, va constituir-se un grup de treball coordinat pel vicepresident del CAC, Josep Pont, i format per un total de 16 entitats, entre les quals hi ha prestadors de televisió, productores, universitats, publicistes i reguladors.

Aquest grup, en la seva primera reunió, es va marcar quatre objectius: establir un compromís conjunt de totes les entitats; difondre’l entre les persones usuàries; implementar-ne els aspectes tècnics, i instar a aplicar les recomanacions fetes per la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i per la Unió Internacional de les Telecomunicacions (UIT).

Aquestes dues entitats van elaborar, arran de les queixes rebudes per part dels telespectadors, sengles recomanacions: la de la UER defineix els diversos paràmetres involucrats (sonia, intensitat sonora, sonoritat, impressió subjectiva i loudness, entre d’altres), mentre que la UIT estableix els requisits dels aparells tècnics que mesuren els paràmetres esmentats.

En la reunió d’aquest dimarts, el grup constituït va realitzar una primera aproximació als paràmetres tècnics, i va analitzar la normativa aplicable en el cas de Catalunya i l’Estat, així com les diferents normatives i solucions que s’apliquen en els països de l’entorn europeu.

L’objectiu final és arribar a un acord sobre les definicions tècniques, establir la forma de mesurar-les per evitar la subjectivitat personal i pactar-ne una solució consensuada.

El CAC ha esperat a impulsar aquest grup de treball a què es completés el procés de migració digital, atès que el nou escenari presentava una complexitat afegida al problema. Amb tot, les possibles aplicacions de solucions es limitarien a les televisions catalanes, que és l’àmbit que abasta el Consell.

La normativa

Les dues lleis marc del sector audiovisual, tant la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, com la recent Llei general de la comunicació audiovisual estatal, regulen les diferències de so en el pas de la programació a la publicitat.

En concret, la llei catalana estableix que “els processos de tractament dels senyals originals no poden produir en els espectadors un increment sonor notòriament perceptible respecte de l’emissió immediatament anterior”. En una línia similar, la llei estatal assenyala que el nivell sonor dels missatges publicitaris “no pot ser superior al nivell mitjà del programa anterior”.

Per tal d’abordar la regulació d’aquesta pràctica, el grup de treball va definir i va diferenciar els principals paràmetres d’àudio que hi estan relacionats. Així, un concepte és l’amplitud del senyal, que pot arribar a pics molt elevats en funció de l’acció, que és aleatòria, i un altre concepte diferent és la dinàmica del so, que és la diferència entre els volums alts i baixos i que no correspon a un moment puntual, sinó a un període de temps més llarg. Hi ha sistemes tècnics que permeten modificar la dinàmica del so dels diferents blocs de la programació.

Els integrants del grup de treball són: 8tv, Associació Catalana de Concessionaris Privats de la TDT Local, Associació de Mitjans de Proximitat, Associació Empresarial de Publicitat, Audio Engineering Society (Spain), Barcelona Televisió, Comunicàlia, Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Coordinadora de Televisions Públiques Locals, Enginyeria i Arquitectura La Salle, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), Lavinia, Mediapro, RTVE-Catalunya i Xarxa Audiovisual Local (XAL).