El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, ha recalcat la necessitat d’evitar l’exposició dels menors d’edat a continguts inadequats, i ha recordat als pares i mares que totes les plataformes de vídeo a petició ofereixen diversos sistemes tècnics per aconseguir aquest objectiu. Loppacher s’ha pronunciat en aquest sentit en relació amb la polèmica per la sèrie El juego del calamar de Netflix.

El president del CAC considera que els menors de 16 anys “no haurien de veure la sèrie, atès que conté continguts perjudicials”, i ha encoratjat les famílies “a seguir la senyalització i a utilitzar els sistemes de control parental que ofereix la plataforma”.

El juego del calamar mostra una senyalització, decidida per Netflix, de sèrie no recomanada per a menors de 16 anys. En la resta de països de l’entorn europeu la senyalització és similar. En concret, a Alemanya, França, Països Baixos i Suècia també és de 16 anys; al Regne Unit és de 15-16, i a Itàlia de 14.

Control parental

Roger Loppacher ha recordat que, tal com estableix la Directiva de serveis de comunicació audiovisual, les plataformes de vídeos a petició han d’oferir sistemes de control parental. “El problema és que es tracta de sistemes de control parental que cal establir en el sí de cada família i, lamentablement, en molts casos pot passar que hi hagi un desconeixement per part del pares i mares, que haurien de ser els encarregats d’implementar-los”, ha apuntat.

En el cas de Netflix, la plataforma ofereix, per una banda, un sistema de senyalització, que segueix els mateixos criteris del Codi d’Autoregulació de Continguts Televisius i Infància, i que afegeix una sèrie d’etiquetes, com ara violència, sexe, etc.

Per altra banda, la plataforma ofereix la possibilitat d’establir un perfil infantil, en què la restricció per edat està preestablerta, o fins a quatre perfils diferents, en els quals es pot establir una restricció per edat i fins i tot per a programes concrets. El sistema de perfils diferenciats, per tal de funcionar com a control parental efectiu, exigeix la introducció de claus personals per accedir-hi.

Loppacher ha recordat a les famílies que disposen d’aquest seguit de sistemes i ha anunciat que el CAC està treballant en l’elaboració d’uns tutorials per divulgar com fer-ne un ús efectiu. Aquests tutorials faran referència als sistemes de control tant de les plataformes de vídeo a petició, com Netflix o HBO, com de les plataformes d’intercanvi de vídeos, com YouTube o TikTok.

Per altra banda, ha demanat que s’aprovi, de manera urgent, tant l’Avantprojecte de llei que trasposa la Directiva esmentada, com la modificació de la Llei de l’audiovisual de Catalunya, amb l’objectiu, en ambdós casos, d’evitar que els menors d’edat estiguin exposats a continguts inadequats.