El Consell de l’Audiovisual de Catalunya reclama la prohibició d’emetre publicitat de jocs d’atzar i apostes durant la franja d’horari protegit, a més d’eliminar la presència de personatges famosos en els anuncis. L’ens regulador també demana limitar l’accés dels menors a les aplicacions de joc gratuït i no permetre bons ni bonificacions que incentivin el joc.

El CAC considera que, ateses les repercussions que aquestes activitats poden tenir sobre els menors, els joves i les persones vulnerables, cal prestar una especial atenció a aquests col·lectius per la consideració del joc patològic com a trastorn addictiu i la seva incidència en l’àmbit de la salut pública.

El Consell vol posar de manifest que les comunicacions comercials d’apostes durant les retransmissions en directe d’esdeveniments esportius, hípics o qualsevol altre de naturalesa competitiva, són les que més risc i addicció generen, especialment entre les persones menors d’edat.

L’ens remarca que cal tenir present que una part substancial dels anuncis que es fan durant les retransmissions esportives corresponen a operadors de joc i apostes en línia. En concret, segons un informe del CAC, els anuncis de joc en línia van copar el 45% de la publicitat d’una retransmissió esportiva de ràdio i el 20% de la publicitat d’un partit de futbol.

El CAC fa aquestes consideracions en resposta a la sol·licitud efectuada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el Projecte de reial decret de comunicacions comercials de les activitats de joc i de joc responsable. L’acord del Consell, aprovat per unanimitat, suposa un reforçament de les restriccions que preveu el Ministeri, perquè l’ens considera que actualment la protecció dels menors no queda prou garantida.

Restriccions horàries

El text actual del Projecte de reial decret proposa prohibir les comunicacions comercials sobre joc durant les franges de protecció reforçada (de 8 a 9 hores i de 17 a 20 h en dies laborables, i de 9 a 12 h en caps de setmana i festius) per als esdeveniments en directe, així com l’establiment de regulacions diferents per a la resta de comunicacions comercials, segons la tipologia de joc.

Davant l’evidència que molts esdeveniments esportius es juguen en cap de setmana a partir de les 12 h, el Consell de l’Audiovisual reclama reforçar les restriccions i proposa estendre la prohibició a la totalitat de l’horari protegit, que va de les 6 a les 22 hores tots els dies de l’any.

El CAC justifica la petició en el fet que la Llei general de la comunicació audiovisual estableix que els programes d’atzar i apostes només es poden emetre d’1 a 5 de la matinada, si bé no estableix disposicions específiques a les comunicacions comercials sobre les activitats de joc.

Anuncis amb famosos

Pel que fa a la presència de personatges famosos, reals o de ficció, en els anuncis, l’ens regulador també demana endurir les restriccions que estableix el Projecte de reial decret, en el sentit de prohibir-ne la presència amb caràcter absolut.

El Projecte de reial decret admet la possibilitat, entre d’altres, que personatges famosos siguin els protagonistes de pronunciar el missatge de Juga amb responsabilitat. Segons els CAC, això podria confondre les campanyes de prevenció amb la publicitat de les activitats de joc. Per al Consell, l’única opció perquè hi apareguin personatges de rellevància seria en les campanyes específiques de prevenció dels riscos del joc que duguin a terme les administracions públiques o les entitats que no tinguin cap relació amb cap operador de joc.

L’organisme també creu que la narració dels anuncis no ha de ser realitzada per les mateixes persones que duen a terme la retransmissió de l’esdeveniment o que hi participin. Per al CAC, aquest supòsit podria causar confusió entre la comunicació comercial i la retransmissió mateixa, ja que situaria les persones locutores, ni que sigui indirectament, com a incitadores de l’acció d’apostar.

En el mateix sentit, el Consell de l’Audivisual proposa que hi hagi una identificació més clara de les comunicacions comercials, de manera que la sobreimpressió de la paraula publicitat, publi o similar s’hauria de mantenir durant tota l’emissió de l’anunci.

Aplicacions i bons

El Projecte de reial decret preveu la possibilitat que els operadors de joc ofereixin, en les seves plataformes, aplicacions de joc gratuït com a element promocional. El CAC considera que s’hauria de recollir expressament la prohibició d’accés dels menors a aquestes aplicacions de joc gratuït en les comunicacions comercials, atès que poden ser la porta d’entrada al joc i generar un hàbit que, en arribar a la majoria d’edat, podrien comportar, entre altres efectes, una addicció al joc.

Així mateix, el Projecte preveu la possibilitat que l’operador de joc realitzi activitats de promoció per a l’oferta dels jocs que comercialitzi, incloent-hi les circumscrites a jocs específics o participacions o apostes concretes, podent oferir bons o bonificacions per la inscripció o participació de la persona que jugui, sempre que es compleixin unes cauteles determinades.

L’ens regulador considera que, atès el caràcter d’incentivació al joc d’aquest tipus de promocions i els seus efectes, d’aquestes activitats –tant de bons i bonificacions com d’ofertes de joc gratuït–, no se n’ha de donar publicitat en els mitjans de comunicació.