El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha denegat l’autorització per a la modificació de l’estructura accionarial d’Olot Televisió provocada per l’entrada com a accionista majoritari d’Itram Comunicació, pertanyent a Corisa Media Grup, que gestiona Ràdio Ripoll, TV del Ripollès, el setmanari El Ripollès i el elripollèsdigital.cat.

Segons dades del CAC, el 2012 Olot TV comptava amb 16 accionistes (entre els quals l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Garrotxa), dels quals el principal acumulava el 24,53%. Amb el canvi, el nombre d’accionistes es redueix a la meitat (en surten nou) i Itram s’incorpora com a soci de referència amb el 62,24% de l’accionariat.

L’ens regulador entén que, com a conseqüència de les compravendes de diferents participacions, es produeix una “alteració important” de l’estructura accionarial de la cadena local privada. En aquest sentit, recorda que quan Olot TV es va presentar al concurs públic de la TDT va assumir el “compromís exprés durant tot el període concessional que no s’alterarà substancialment l’estrucutra actual de la societat de manera que pugui afectar el seu control”.

La petició d’autorització al CAC per modificar l’estructura accionarial d’Olot TV es va realitzar el 10 de maig, i vuit dies més tard el Butlletí Oficial del Registre Mercantil publicava el nomenament com a administrador únic de Jordi Martí Truño, directiu de Corisa Media Grup, en substitució de Jordi Charles Vilaró, que quedava com a apoderat.