El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha demanat la retirada de 14 vídeos de YouTube que proposen cures contra el càncer seguint procediments miraculosos sense cap base científica, els quals desacrediten els tractaments dels professionals de la medicina i, en especial, la quimioteràpia, segons l’ens regulador.

La petició del CAC es produeix de l’elaboració d’un informe on constata que gairebé tres quartes parts dels vídeos sobre la malaltia que hi ha a YouTube desinformen, atès que defensen teràpies sense base científica reconeguda i que es tracta de continguts susceptibles de ser falsos, erronis o enganyosos.

Per fer l’estudi, al cercar l’expressió cura càncer a YouTube va donar 68.300 resultats. L’anàlisi dels 50 primers mostra que el 74% es poden considerar desinformació. La mateixa cerca Google va obtenir 10,9 milions de resultats, i un cop analitzats els 50 primers surt que un 22% contenen desinformació.

En el seu informe, atès el gran nombre de vídeos detectats en el procés de cerca, el CAC analitza el contingut de 14 peces (les denunciades), seleccionades a partir de la interrelació de les variables d’anàlisi i un nombre elevat de visualitzacions. Aquests 14 vídeos de YouTube acumulen més de 25 milions de visites en conjunt, i els canals que els difonen sumen uns 2,5 milions de subscriptors.

Preocupació per la difusió de continguts de risc

El president del Consell de l’Audiovisual, Roger Loppacher, qualifica com a molt greus aquests continguts, ja que poden tenir “un efecte molt negatiu en la salut”. En l’acte de presentació de l’informe, divendres al Col·legi de Periodistes, Loppacher va denunciar que els vídeos es podrien aprofitar de la situació de “vulnerabilitat o desesperació” de les persones afectades per la malaltia, i va demanar “la retirada immediata d’aquests continguts volgudament falsos”.

“Compartim la preocupació per la difusió de desinformació en un tema tan sensible com el càncer, ja que volem una ciutadania ben informada, amb base científica i fidedigna”, va assenyalar la secretària general de Salut del Departament de Salut, Laura Pelay.

Per la seva banda, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va explicar que fa temps que “observen amb preocupació l’increment de l’oferta i de la difusió de pseudoteràpies sense cap evidència científica, que es presenten sota la denominació de medicina alternativa“. Segons ell, aquests procediments “són una estafa i traspassen tres línies vermelles: s’aprofiten de la vulnerabilitat de malalts que viuen moments de gran incertesa, els creen falses expectatives i, el pitjor de tot, sovint els indueixen a abandonar tractaments que sí que disposen d’evidència científica”.

El CAC i el CoMB tenen previst col·laborar amb l’objectiu de detectar i exigir la retirada de continguts de risc a les xarxes o als mitjans de comunicació i de promoure l’actitud crítica entre la ciutadania.

Principals conclusions

Anàlisi de la presència de desinformació en línia sobre el càncer constata, en primer lloc, la difusió d’un discurs contrari als tractaments convencionals contra el càncer, especialment pel que fa a la quimioteràpia. Així mateix, l’informe del CAC mostra que els analitzats, a més de pretendre qüestionar els tractaments mèdics, ofereixen productes o teràpies a les quals revesteixen de qualitats curatives per fer front al càncer.

En aquesta línia, l’estudi indica que els vídeos, amb l’objectiu de fer creïbles els continguts, recorren a un discurs pretesament científic, fent esment de suposats estudis sense cintar-ne ni font ni la data, i fent referència a personal suposadament mèdic. Les peces inclouen també suposats testimonis que afirmen que s’han curat de càncer com a conseqüència de sotmetre’s al tractament proposat.

Per últim, l’informe mostra que un altre element que es repeteix en bona part dels continguts analitzats és la presència de referències a productes o serveis susceptibles de constituir missatges comercials vinculats a tractaments contra el càncer.

Per realitzar l’estudi, el Consell de l’Audiovisual ha seguit els criteris elaborats pel Grup d’Alt Nivell en fake news i desinformació en línia de la Comissió Europea (HLEG).