El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha instat el Ministeri d’Indústria ha actuar contra cinc programes d’MTV per emetre’s en franges horàries que no s’adeqüen als seus continguts. Els espais van ser analitzats el passat 14 i 15 de febrer i l’actuació es va iniciar d’ofici.

Per una banda, el CAC considera que els continguts de Jersey Shore, emès de 14.45 a 15.30 h i senyalitzat com a ‘no recomanat per a menors de 16 anys’, presenten “com a positiu el consum abusiu d’alcohol”, així com “comportaments discriminatoris envers les dones amb una sanció positiva en el relat”. A més, hi va trobar continguts de violència verbal i física, de sexe, de llenguatge groller i de conductes i valors incívics.

Per tot plegat, segons el Consell, Jersey Shore s’hauria d’emetre fora de l’horari protegit (de 6 a 22 h) i hauria d’estar senyalitzat en tot moment com a ‘no recomanat per a menors de 18 anys’.

A banda, el CAC també va analitzar els continguts de 40 Most Slimmed Down Celebs, Embarazada a los 16, MTV Pira2 i Padres al control, tots ells senyalitzats per MTV com a ‘no recomanats per a menors de 7 anys’.

El CAC va trobar en els seus continguts “comportaments discriminatoris amb sanció neutra, al·lusions a l’addicció de drogues lícites i il·lícites presentades de manera negativa, violència d’intensitat lleu, continguts sexuals, i llenguatge agressiu i vexatori”.

Per a l’ens regulador, els quatre programes s’haurien d’emetre fora de les franges de protecció reforçada (de 8 a 9 h i de 17 a 20 h en dies laborables, i de 9 a 12 h caps de setmana i festius) i amb la senyalització de ‘no recomanats per a menors de 13 anys’.